Persembahan yang Benar

Salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada kita semua. Hari ini, kita akan mempertimbangkan makna mendalam dari persembahan yang benar di hadapan Allah. Firman-Nya memandu kita untuk membawa hati kita sebagai…

Mengatasi Pencobaan

Salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada kita semua. Hari ini, kita akan belajar topik yang relevan dalam kehidupan kita, yaitu pencobaan, dan bagaimana kita dapat mengatasi mereka dengan kekuatan iman.…

Teguran yang Nyata

Salam sejahtera dalam Kristus kepada kita semua. Hari ini, kita akan merenungkan topik yang penting dalam iman kita, yaitu "Teguran Nyata." Saat kita membuka Alkitab, kita akan melihat bagaimana Allah…

Rahmat dan Pengampunan

Damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Khotbah ini akan mengupas kisah seorang pemungut cukai yang menjadi salah satu tokoh sentral dalam pengajaran Yesus. Kisah ini mengilustrasikan rahmat Allah yang…